Lage Aarseth

Lage Aarseth

Ortoped

Lage Aarseth har medisinutdannelse fra Universitetet i Bergen. Han har spesialisering ved sykehuset i Molde, Hagavik, Haraldsplass og ved ortopedisk / nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus. Lage har en 20% stilling ved Helse Bergen og er konsulent ved OCH ortopedi. Han har jobbet med ortopedisk kirurgi siden 1993 og vært ansatt hos oss siden 2014.