Vårt fokus er deg

Medi3 består av over 100 spesialister, leger, klinikere og helsearbeidere som setter deg og din helse først. Vi har kort ventetid og ønsker deg velkommen til å benytte våre tjenester i våre senter, på telefon eller ved hjelp av videokonsultasjon.
Vårt fokus er deg
KORONA
Koronapandemien Covid-19 krever at alle må forhindre at smitten sprer seg. Medi3 opprettholder det medisinske tilbudet i henhold til offentlige anvisninger og pålegg.

KONSULTASJON i  SENTERET / VIDEOKONSULTASJON / TELEFONKONSULTASJON
I tillegg til vanlig konsultasjon i våre senter, tilbyr vi telefon- eller videokonsultasjon, da vi vet at mange vegrer seg fra å gå ut, eller er forhindret grunnet karantene eller forkjølelse Timebestilling video >     -      Timbestilling telefon / senter >


TIL DEG SOM HAR TIME VED MEDI3
Tiltak er iverksatt ved Medi3 for å beskytte pasienter og medarbeidere i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Kommune/smittevernoverlege. Du kan lese mer om dette her >


Har du time ved Medi3 og er forkjølet / har luftveissymptom, eller du lurer på om du er eksponert for koronavirus skal du ikke forlate hjemmet. 
Du skal ikke møte opp til timen, men kontakte Medi3 på telefon:  Medi3 Ålesund 70 11 70 00 Medi3 Ulsteinvik 70 11 72 90. Du blir da stilt et sett spørsmål som vil avklare videre forløp. 

Hva kan vi hjelpe deg med?