Sykehus, operasjon og spesialister

Medi3 har lang og bred erfaring innen øre-nese-hals, ortopedi, plastikk, øye og generell kirurgi. Vi tar imot henvisninger fra fastlegen din på lik linje som et offentlig sykehus innenfor disse spesialitetene. Vi tar også imot privatbetalende pasienter og pasienter fra de forsikringsselskapene vi har avtale med. Vi har kort ventetid på konsultasjoner og undersøkelser, og setter deg raskt opp ved eventuelt behov for operasjon.
Sykehus, operasjon og spesialister
  • Ventetider for pasienter med offentlig henvisning innenfor avtale med Helse Midt-Norge finner du her: https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted -
    Husk å velg Medi3 som behandlingssted. Medi 3 har avtale innefor ortopedi, ikke-kosmetisk plastikk-kirurgi, øre-nese-hals, øye- og generell kirurg.
  • For deg som ønsker å betale vurdering/ operasjon privat kan du ta direkte kontakt med oss for rask time til utredning og behandling:  Kontaktskjema - evt tlf 70 11 71 74
  • Dersom du har helseforsikring - ta kontakt med ditt forsikringsselskap og spør om Medi3 kan være et alternativ sted for behandling/ operasjon.