Karoline A. Ipsen


Samtaleterapeut / Pedagog

Karoline A. Ipsen

Pedagog
Master i pedagogikk med videreutdanning i konfliktmekling og arbeidsrett.
Utdannet ved Norsk lærerakademi/ Universitetet i Bergen

 

Arbeidserfaring:
Erfaring med utredning og behandling innenfor et bredt spekter av barne- og ungdomspsykiatriske lidelser. Har jobbet som rådgiver i PPT, HR-rådgiver og som konfliktmekler.

 

Tilbyr:
Tilbyr utredning, behandling og veiledning ved ulike typer psykiske lidelser og skolerelaterte vansker. Heriblant nevroutviklingsforstyrrelse som ADHD, lærevansker, dysleksi, skolemiljø, mobbing, skolevegring, emosjonelle- og relasjonelle vansker. Veiledning til foreldre, barnehage, skole og PPT.
Har også videreutdanning i konfliktmekling og arbeidsrett. Lang erfaring med HR og problemstillinger innenfor personal- og arbeidsgiverområder som arbeidsmiljø, personalsaker, lederutvikling, omstilling, organisasjonsutvikling, sykefravær.

 

Språk:
Jeg kan ha terapi på norsk/ engelsk.

 

Fysisk / digitalt:
Jeg tilbyr både fysiske møter, digitalt og telefon dersom ønskelig.