Ingvild S. Grødal


Psykologspesialist barn/ungdom

Ingvild S. Grødal

 

Utdanning:
Spesialist i barne- og ungdomspsykologi
Utdanning innen arbeids- og organisasjonspsykologi, ledelsespsykologi, m.m.
Utdanning innenfor veiledningsfaget

Kompetanseområder:
Depressive lidelser, angstlidelser, traumelidelser, relasjonelle vansker, utfordringer knyttet til rus og avhengighet, spiseproblematikk, komplekse problemstillinger, selvbilde/selvfølelse, selvutvikling, livskriser, ADHD, autisme, parterapi, familieterapi, foreldreveiledning, veiledning av andre yrkesutøvere, m.m. Jeg har erfaring med et bredt spekter hva gjelder utredning og behandling av psykisk lidelser og -plager.

Metodiske hovedområder:
Kognitiv atferdsterapi (CBT), Eye movement desensitization and reprosessing (EMDR), traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge (TF-CBT), familiebasertterapi for barn og unge med spiseproblematikk (FBT), psykoedukativt familiesamarbeid (PEF).Som terapeut er jeg opptatt av gode og utviklende samtaler. Det er viktig at du føler deg tatt på alvor og at terapirommet er trygt og preget av tillit. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt – enten det er for behandling av psykisk lidelse eller utviklende samtaler for vekst, mestring og økt trivsel.


Jeg var ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2018. Før dette studerte jeg arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. Jeg har spesialisert meg innen barne- og ungdomspsykologi men har også flere års erfaring med terapeutisk arbeid med voksne – både i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Jeg har bred erfaring når det gjelder utredning og behandling av de fleste tilstander innen barne-, ungdoms- og voksenfeltet. Siste årene har jeg også jobbet som fagkyndig og sakkyndig for Barneverns- og helsenemnda.

Språk:
Jeg kan ha terapi på norsk og engelsk. Det kan også være mulighet for terapi med tolk etter nærmere avtale.

 

Fysisk / digitalt:
Jeg tilbyr både fysiske møter, digitalt og telefon dersom ønskelig.