Elin Teigland


Psykologspesialist / Nevropsykolog

Elin Teigland

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og klinisk nevropsykologi
Utdannet fra NTNU i Trondheim og University of Hertfordshire i England

 

Arbeidserfaring:
Lang erfaring med utredning og behandling innenfor et bredt spekter av barne- og ungdomspsykiatriske lidelser og nevropsykologiske utredninger/behandling av både barn og voksne, i tillegg Traumebehandling (kid NET, TF-CBT).  Har spesialkompetanse og interesse for ulike nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, tics/Tourette’s, autisme, språk/lærevansker, utviklingshemming. Har jobbet ved BUP, PPT, familievern, barnepsykiatrisk døgnenhet, Barnehabilitering og Fysikalsk medisin og rehabilitering. Har jobbet som fagkyndig meddommer i Barnevern- og helsenemnda. Under utdanning som offentlig godkjent barnefaglig sakkyndig, med oppdrag for domstoler, barnevernsnemnda og kommuner i saker etter barneloven og barnevernloven.

 

Språk:
Jeg kan ha terapi på norsk/ engelsk.

 

Fysisk / digitalt:
Jeg tilbyr både fysiske møter, digitalt og telefon dersom ønskelig.