Karolina M. Debska


Psykologspesialist barn/ungdom

Karolina M. Debska

 

Utdanning:

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.
Utdannet fra Universitetet i Wroclaw i Polen.

 

Tilbyr psykoterapeutisk behandling av både voksne, barn og ungdommer. Utredning av psyk.lidelser og nevroutviklingsforstyrrelser (ADHD, autisme). Spesialkompetanse og interesse for autisme. Småbarnskompetanse. Foreldreveiledning ved atferds- og samspillsvansker eller emosjonelle vansker hos barnet, familieterapi og parterapi. Circle of Security veiledning.  Veiledning til skoler, barnehager og kommunale instanser.

 

Arbeidserfaring:
Lang erfaring med utredning og behandling innenfor et bredt spekter av barne- og ungdomspsykiatriske lidelser, også erfaring fra småbarns teamet i BUP. Har jobbet som kommunepsykolog med blant annet foreldreveiledning og kurs. Har også erfaring fra psykisk helsevern for voksne.

 

Språk:
Jeg kan ha terapi på norsk, polsk og engelsk.

 

Fysisk / digitalt:
Jeg tilbyr både fysiske møter, digitalt og telefon dersom ønskelig.