Christen Thomas Teigen


Psykologspesialist barn/ungdom

Christen Thomas Teigen

 

Psykologspesialist

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi
Offentlig godkjent barnefaglig sakkyndig
Videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi (Olympiatoppen/Norsk forening for kognitiv atferdsterapi)

 

Utdanning:
Utdannet fra University of Glasgow og Århus Universitet

 

Tilbyr psykoterapeutisk behandling for både voksne og barn/ungdom. Utredning, diagnostisering og psykoedukasjon/foreldreveiledning ved lærevansker og nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, autisme og Tourettes syndrom. 

 

Arbeidserfaring:
Mer enn 20 års erfaring som psykolog, blant annet fra psykisk helsevern for barn og unge (BUP), voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP), rusbehandling og PPT/barne- og familietjeneste.  Har videreutdanning/godkjenning som barnefaglig sakkyndig, og har jobbet som sakkyndig for barnevern, domstoler og barnevernsnemnda, og som rettsoppnevnt fagkyndig meddommer, samt oppdrag for og kommuner i saker etter barneloven og barnevernloven. Kompetanse og erfaring innen veiledning av fagpersoner ved helsestasjon og barnevern, samt foreldre og fosterforeldre/barneverninstitusjoner. Har også erfaring med psykologbistand i adopsjonssøknader.

  

Språk:
Jeg kan ha terapi på norsk/ engelsk.

 

Fysisk / digitalt:
Jeg tilbyr både fysiske møter, digitalt og telefon dersom ønskelig.