Helle Marie Søbstad


Psykiater - voksen

Helle Marie Søbstad

Overlege / Spesialist i psykiatri / Kognitiv terapeut / Kognitiv psykoterapiveileder

Kompetanseområder:
ADHD, angst, bipolar lidelse, depresjon, livsbelastninger, relasjonelle utfordringer og utbrenthet

 

Metodiske hovedområder:
Medikamentell behandling, kognitiv terapi, kognitiv psykoterapiveiledning, klinisk veiledning og spesialistvurdering.

 

Utdanning: Universitetet i Oslo, det medisinske fakultet (1999-2005)

 

Arbeidserfaring: Ett år ved Medi 3 psykisk helse voksen, ti år ved allmennpsykiatrisk poliklinikk i Ålesund, to år ved døgnavdelinger i Ålesund, tre år ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Jessheim, turnustjeneste ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo og allmennlegetjeneste ved Halden Kommunelegekontor.