Sofie L.Ellingsen


Psykolog voksen

Sofie L.Ellingsen

Metoder:
Jeg tilbyr EMDR (traumefokusert behandling) behandling av depresjon, angstplager, relasjonelle plager, livsbelastninger/kriser, ADHD, utbrenthet og selvfølelseproblematikk.

 

Utdanning og erfaring:

Jeg var ferdig utdannet psykolog i 2020 etter å ha tatt klinisk master i Aarhus. I studietiden hadde jeg praksis ved en kommunal lavterskel samtaletilbud. Ellers hadde jeg i studietiden deltidsjobb i hjemmesykepleien over tid og var frivillig i Kirkens SOS og i Kreftforeningen, som ga meg fine erfaringer. Jeg har erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser i offentlig psykisk helsevern, både med barn og voksne. Jeg går psykologspesialisering, og skal til høsten starte videreutdanning i emosjonsfokusert terapi. En metode som går ut på å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser. Ellers er jeg opptatt av ACT (aksept og forpliktelsesterapi) og bruker prinsipper herfra i behandlingen.

 

Jeg er opptatt av å finne arenaer i livet der en kjenner mestringsfølelse, og på hvordan fysisk aktivitet og natur er helsefremmende og terapeutisk. Jeg synes også det er fint å inkludere prinsipper og øvelser fra mindfulness. Jeg tror at vi i dag har godt av å øve på å prioritere/balansere innhold i hverdagen, øve på å være her og nå samt bli kjent med hva som skaper stress.

 

Jeg er opptatt av å normalisere og finne ressurser hos de som kommer til meg. Jeg mener at alle kan gå til psykolog, og at det er en del av livet å ha det vanskelig i perioder. Det er viktig for meg at vi bruker tid i starten til å identifisere hva det er du strever med og å sette et eller flere behandlingsmål. Noen ganger holder det med en time eller to for å få luftet og sortert tanker og følelser. Andre ganger har et behov for et lengre terapiforløp. Ved å sette mål og se for seg varighet på behandlingsforløpet tror jeg det er lettere å forplikte seg til å jobbe for endring. Det kan være veldig nyttig bare å si ting høyt. I tillegg å få rom til å kjenne på følelser her og nå i terapirommet. Jeg har fått tilbakemeldinger om at jeg fremstår rolig og trygg, og at pasientene føler seg sett. Vi finner sammen ut av hva som kan fungere for akkurat deg. Mitt ønske er at det skal kjennes trygt å være her.

 

Språk:
Jeg kan ha terapi på norsk og engelsk.

 

Fysisk / digitalt:
Jeg tilbyr både fysiske møter, digitalt og telefon dersom ønskelig.