Silje M. Johannessen


Psykolog voksen

Silje M. Johannessen

Kompetanseområder:
Utredning – Kognitiv atferdsterapi – EMDR

 

Jeg er utdannet psykolog i Odense høsten 2019. Jeg har i flere år jobbet med voksne i offentlig psykisk helsevern, og har erfaring med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske utfordringer og problemer. Som psykolog vil jeg beskrive meg som åpen, nysgjerrig og varm.

 

En del kan vegre seg for å gå til psykolog og det kan oppleves litt skummelt i begynnelsen. Det er helt normalt. Ingen utfordringer er for små, og hos meg er det viktigste at du skal kunne føle deg trygg og ivaretatt. I terapirommet kan det dukke opp mange ulike problemstillinger og livsbelastninger, slik som samlivsbrudd, stress, depressive plager, lav selvfølelse, engstelighet, sorg, utfordringer i relasjoner og traumer. Livet bringer med seg både oppturer og nedturer, og noen ganger kan det være godt å ha noen å sparre med. Det kan handle om utvide egne perspektiver, å bearbeide følelser som er vanskelige, å finne ressurser en trenger i motgang, å redusere grubling/bekymring eller å endre på etablerte handlingsmønstre. Uavhengig av plager, er jeg opptatt at du skal ha eierskap til det vi holder på med og at vi sammen finner terapimetoder som gir mening for deg.

 

Fra spesialisthelsetjenesten har jeg erfaring med å behandle blant annet moderate mot alvorlige angstlidelser (panikkangst, sosial fobi, generalisert angst, tvang), traumelidelser, relasjonelle utfordringer og depressive lidelser. Jeg har bred erfaring med kognitiv atferdsterapi der man jobber konkret med sammenhengen mellom tanker, følelser, atferd og våre kroppslige opplevelser. Videre er jeg interessert i ACT, som er en forgrening av kognitiv atferdsterapi med fokus på blant annet mindfullness og aksept. Jeg tilbyr også EMDR, som er en metode som brukes i behandling av traumer eller tidligere belastende livsopplevelser. Jeg utdanner meg til å bli psykologspesialist, og til høsten begynner jeg på en fordypning i emosjonsfokusert terapi, en tilnærming der man jobber med fastlåste og vanskelige følelser. Dersom dette kunne være noe for deg, ønsker jeg deg hjertelig velkommen til samtaler med meg».

 

Språk:
Jeg kan ha terapi på norsk og engelsk.

 

Fysisk / digitalt:
Jeg tilbyr både fysiske møter, digitalt og telefon dersom ønskelig.