Sunniva H. Finnøy


Psykolog voksen

Sunniva H. Finnøy

 

Kompetanseområder: 
Depresjon, angstlidelser, utbrenthet, traumelidelser, relasjonelle vansker, selvutvikling, livskriser. 

 

Metodiske hovedområder: 
Psykodynamisk/psykoanalytisk terapi, traumebehandling (Prolonged Exposure og EMDR).

 

Som terapeut er jeg opptatt av at du skal føle deg tatt på alvor og at det skal oppleves trygt å fortelle om det som er vanskelig. Terapi kan også være for de som ønsker å utvikle seg og ønsker å forstå seg selv bedre. Ingen problemstillinger er for store eller for små! 

 

Jeg var ferdig utdannet psykolog i Budapest (Ungarn) i 2018 og før dette tok jeg en bachelorgrad i pedagogikk. Jeg har erfaring med utredning/behandling av barn og voksne, både i offentlig psykisk helsevern og i kommunale tjenester. For tiden tar jeg psykologspesialisering i psykoanalytisk/psykodynamisk psykoterapi. Denne metoden fokuserer på å forstå og bearbeide følelser fra tidligere hendelser og relasjoner, samt å sette de i sammenheng med vansker en kan oppleve i nåtid. Den handler også om å bli bevisst på egne mønstre som kan skape psykiske symptomer som angst, depresjon, søvnvansker, tvangsplager, kroppslige symptomer eller relasjonelle vansker.

 

Språk:
Jeg kan ha terapi på norsk og engelsk.

 

Fysisk / digitalt:
Jeg tilbyr både fysiske møter, digitalt og telefon dersom ønskelig.