Nina Lervik


Psykologspesialist voksen

Nina Lervik

Utdanning:
Jeg var ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2006. Jeg ble psykologspesialist i 2013 med fordypning i klinisk voksenpsykologi.

 

Kompetanseområder:
Jeg har lang erfaring innen offentlig psykisk helsevern for voksne og har bla jobbet med ulike typer angstlidelser, depresjoner, bipolare lidelser, ADHD, spisevansker, traumelidelser, personlighetslidelser og autismespekterlidelser. Tidligere har jeg jobbet som kommunepsykolog hvor forebygging, systemisk tenkning og det å få rask psykisk helsehjelp er sentralt. Jeg har lang erfaring med veiledning av andre yrkesgrupper, som for eksempel kommunal psykisk helsetjeneste, ansatte i skolevesenet og i statlig barnevern.

 

Metoder:
Kognitiv terapi, psykodynamisk terapi og EMDR (traumebehandling).

 

Preferanser:
Jeg er særlig opptatt av å ta utgangspunkt i problematiske tanker og følelser som hindrer deg fra å ha det bra her og nå. Noen ganger er det gammelt materiale fra fortiden som plager deg, andre ganger nyere hendelser. I terapi ønsker jeg å bidra til en bevisstgjøring av egne tanke, følelses- og atferdsmønstre som således kan gi rom for endringer.

 

Fysisk / digitalt:
Jeg foretrekker fysiske møter med deg, men kan også avtale konsultasjoner både per telefon og video hvis ønskelig.

 

Språk:

Jeg kan ha terapi på norsk og engelsk.