Svekket helsetilbud for deg som bor i regionen vår

Svekket helsetilbud for deg som bor i regionen vår

 
Medi3 har siden 2001 levert helsetjenester til befolkningen i Møre og Romsdal gjennom avtaler med Helse Midt-Norge. I løpet av de siste seks månedene har avtalene blitt sagt opp, der mer enn 800 pasienter innen psykisk helsevern og 3500 pasienter med behov for kirurgi årlig har fått et tilbud gjennom Medi3.

Helseminister Jan Christian Vestre varslet tidligere i mai en nasjonal dugnad der den offentlige helsetjenesten og private aktører sammen skal bidra til å redusere ventelistene og fristbruddene i 2024. Helse Midt-Norge ser ikke ut til å legge vekt på eiersignalene, og avvikler avtaler med private leverandører. Dette vil ramme pasienter i Møre og Romsdal i form av lengre ventelister og fristbrudd.

 

Før nyttår valgte Helse Midt-Norge altså å si opp avtalene med private leverandører om spesialisttjenester innen psykisk helsevern. Medi3 har årlig behandlet 800 pasienter – barn, ungdom og voksne – under denne avtalen, og bidratt til å holde ventetider nede. Avtalen er under avvikling, og opphører fra 30. juni. Konsekvensene, som Helse Midt-Norge selv erkjenner, vil være voksende ventelister og flere fristbrudd.


Det samme er nå i ferd med å skje innen kirurgiske tjenester, der Medi3 har hatt avtale med det offentlige siden 2001. Her er det Romsdal bestemt at det ikke lenger er behov for denne avtalen der Medi3 i fjor gjennomførte 3500 operasjoner og 10 000 konsultasjoner for den offentlige helsetjenesten.

 
Det foreligger ingen plan for hvordan kapasiteten skal erstattes.

 

Det er viktig at beslutninger med store konsekvenser for enkeltpersoner og virksomheter er velbegrunnede og gjennomtenkte. Dersom dette ikke skjer, øker risikoen for uønskede virkninger, her med konsekvenser pasienters helse og potensielt betydelige kostnader for andre offentlige etater og private virksomheter.

 

Medi3 ønsker å bidra med gode og effektive helsetjenester til innbyggerne i regionen også i framtiden, På den måten vil vi være med å innfri regjeringens «ventetidsløfte», og sikre at innbyggerne i regionen vår slipper lengre ventetider enn høyst nødvendig. 

 

Jan-Terje Teige
Adm. dir
Medi3 AS