Eksempel på prising vaksinasjon

 

Konsultasjonspris;

Reisekonsultasjon 1. gang 30 min kr 780,-(720,- for medlem)


Inkuderer:

- Kartlegging av tidligere vaksiner, reisemål, varighet av reise.

- Anbefale vaksinasjonsprogram skreddersydd for reisen

- Reiseråd muntlig skriftlig

- Utfylling av internasjonalt vaksinekort hvis behov

- Alt forbruksmateriell

 

Kort konsultasjon 15 min 390,- (360,- for medlem)

Enkeltvaksiner eller påfyll dose 2-3 osv

 
Vaksiner kommer i tillegg. Vi har ingen påslag i prisen på vaksiner – heller ikke gebyr pr stikk eller hygienegebyr, som noen kaller det.

 

Eksempel på vaksinasjonsprogram med pris:

Thailand to uker på et feriested med hotell / badestrand – kun dagsutflukter
Påfyll Difteri stivkrampe, kikhoste og Polio + Hepatitt A: 780+320+310= kr 1440,-
Legger en på vaksine mot turistdiare så blir prisen kr. 1940,-.