Arne Roaldsnes


Arne Roaldsnes

Plastikkirurg

Arne Roaldsnes er utdannet innen plastikkirurgi ved Haukeland Universitetssykehus og Regionssykehuset i Trondheim. Han har sin utdannelse innen generell kirurgi ved Ålesund sykehus og Voss sykehus, og har lang erfaring i plastikkfaget fra Voss og Haukeland Universitetssykehus. I tillegg har Arne delspesialisering innen radiologi og gastrokirurgi. Han har jobbet hos oss siden 2003.