Migreneklinikk

Det finnes mange typer hodepine, og hos oss kan du få hjelp til diagnostisering av hodepinetype. Målet er å finne en behandlingsmetode som øker din funksjonsevne. Bestill time
Migreneklinikk

Mange har flere typer hodepine, og det kan være vanskelig å skille mellom ulike typer. Behandlingen av ulike typer hodepine er veldig forskjellig og det er derfor viktig å diagnostisere hvilke du faktisk lider av. Vi setter opp behandlingsopplegg som kan gi deg bedre funksjonsevne og mindre smerter. 

Moderne migrenebehandling består av god kommunikasjon mellom deg og lege, med utveksling av erfaringer og kunnskap. Risikofaktorer skal drøftes, ikke-medikamentelle tiltal tilrettelegges, forebyggende medisiner vurderes, og selvfølgelig en effektiv anfallsbehandling skal tilpasses til den enkelte.

Ved komplisert hodepine vil et tverrfaglig behandlingsopplegg være nødvendig for å gi deg bedre smertekontroll.

Migreneklinikkens målsetning er å bedre din mulighet til selv å takle smerteproblemet.

Utredningen
Forberedelser
Du får tilsendt grundig informasjon og noen spørre-skjema som vi ber deg fylle ut før du kommer til konsultasjonen.

Konsultasjonen
1. gangs konsultasjon ved Medi 3 Migreneklinikken er på en time hos legen. Du må beregne minst halvannen time totalt, inkludert eventuelle supplerende undersøkelser/prøver. Timen benyttes til grundig gjennomgang av sykehistorie, relevant klinisk og nevrologisk undersøkelse, evt. henvisning til tilleggs-undersøkelser som røntgen eller andre spesialister. Vi legger stor vekt på oppdatert medisinsk kunnskap, informasjon og opplæring. Dersom diagnosen allerede synes klar, startes medikamentell utprøving etter grundig instruksjon. Du vil få tildelt en «Anfalls-dagbok» som vil være et viktig verktøy i kartleggingen av anfallshyppighet og effekt av behandlingen.


Oppfølging
1. oppfølgende kontroll avholdes i løpet av 1-3 måneder. Kontrollintervallet er selvfølgelig avhengig av alvorlighetsgrad og behandlingseffekt. Kontroller er nødvendig for gjennomgang av undersøkelser og prøver, avklaring av diagnoser og justering av behandlingsopplegget. Det videre oppfølgingsbehovet drøftes med bakgrunn i diagnosen, forventninger og behandlingsmål.

}
Hvor finner du oss?

Ålesund

Kongens gate 11

Postboks 1514, 6025 Ålesund

Åpningstider:

Mandag kl 08.00 - 20.30
Tirsdag - Onsdag - Torsdag 08.00 - 17.30
Fredag 08.00 - 15.00

 

Medi 3 AS har dessverre ikke anledning til å motta helseopplysninger på epost. 
For å sende til Medi3 må du logge inn i Digipost på web (ikke app).
Mottakeren som skal benyttes er «Medi 3 AS» med organisasjonsnummer 941455077.
Pass på å hake av for følgende nederst i meldingen: «Krev at mottaker logger seg på med BankID eller Buypass for å lese denne meldingen.»

Dersom du ikke har en Digipost-konto kan du enkelt registrere deg her: https://www.digipost.no/registrering/person
Dersom du ikke ønsker å bruke Digipost kan du sende opplysningene pr post eller levere ved oppmøte i en av våre klinikker.