Bedriftshelsetjenesten gjenopptar bedriftsbesøk

Bedriftshelsetjenesten gjenopptar bedriftsbesøk

 
Barnehager, skoler, frisører og ulike behandlere har nå har tatt opp igjen sin aktivitet. Det samme gjelder for våre HMS-rådgivere i Medi3 Bedriftshelsetjeneste som igjen kommer ut til de bedriftene som ønsker besøk av oss.

Medi3 har risikovurdert biologisk smittefare for vår virksomhet iht Arbeidstilsynets krav. Utfra denne risikovurderingen har vi blant annet utarbeidet en sjekkliste som brukes i forkant av hvert bedriftsbesøk, sammen med aktuell bedrift. Her gjennomgår vi aktuelle spørsmål knyttet til smittevern – for eksempel hvilke smitteverntiltak den enkelte bedrift har utarbeidet for eget virke, om det er mulig å opprettholde sosial distansering ved oppdraget og at gruppestørrelsen er liten.

Ved å foreta en slik vurdering før utreise, og kun tillate de bedriftsbesøkene vi anser som trygge, vil våre HMS-rådgivere og dere som ansvarlige i bedriften har god kontroll på besøket/oppdraget og tilhørende smittevern. I perioden som har gått, har vi rådgitt mye på telefon, og hatt mange møter på Teams/ tilsvarende plattformer. Mye kan vi fortsatt gjøre på denne måten – og vi vil derfor i første omgang prioritere de oppdragene der et fysisk møte er viktig.

Rådene fra våre myndigheter gjeldende avstand og gruppestørrelser kan endre seg etter som tiden går, og vi tilpasser oss de til enhver tid gjeldende retningslinjer for dette.

Nøl ikke med å ta kontakt med din HMS-rådgiver eller noen av oss andre ved spørsmål. Din rådgiver finner du her.

Med vennlig hilsen
Liv Marte Hofseth
Seksjonsleder HMS - Medi3 Bedriftshelsetjeneste