Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse

 
Medi3 Bedriftshelsetjeneste vil markere verdensdagen for psykisk helse i hele uke 42. Vi håper at vi kan inspirere våre medlemsbedrifter til å sette ekstra fokus på dette viktige temaet denne uka

Målet er at flere tar vare på sin psykiske helse!


Verdensdagen for psykisk helse blir markert i 150 land. Med daglige utvalgte tema ønsker vi i Medi 3 å:
• Øke kunnskap om hva som styrker den psykiske helsen
• Bidra til mer åpenhet om psykiske utfordringer
• Bidra til trivsel, læring og personlig utvikling for deg selv og de du har rundt deg

 

Årets tema: Spør mer
Vi oppmuntres til å være oppmerksom og til å vise interesse for hverandre.

Alle har vi behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse. Dette gjelder både overfor venner, arbeidskolleger, naboer og de vi tilfeldig treffer i butikken eller på bussen.

 

La oss gi hverandre tid og spørre hvordan vi har det. For en god psykisk helse er det viktig med gode relasjoner – og disse bygges over tid og gjennom felleskap, åpenhet, respekt og nysgjerrighet.

 

Gjennom åpne og vennlige spørsmål, kanskje til og med modige spørsmål, kan vi utvikle en bedre forståelse av hvem vi er som mennesker. Ved å spørre mer, vil flere føle seg inkludert. Vi kan også lettere oppdage om noen trenger hjelp. Vi vil oppfordre alle til å spørre mer dersom du er bekymret for noen. Ikke slutt å bry deg, og ikke gi deg dersom du faktisk er bekymret. Ting blir ikke verre om du spør.

 

Skal vi bestemme oss for å være litt vennlig nysgjerrig, og vise interesse for menneskene rundt oss? Ved å være nysgjerrig vil vi oppdage nye ting som gir mestring og læring. I arbeidslivet kan det gi verdifull kulturbygging. Dette vil igjen fremme dialog og bygge streke relasjoner mellom ansatte.

Medi3 Program Uke 42
• Hver arbeidsdag: Utvalgt tema med oppfordring til praktisk aktivitet sendes på epost til bedriftens kontaktperson(er). Denne e-posten håper vi at dere vil dele med resten av deres virksomhet.
• Facebook live-streamet event (åpent for alle, mer info kommer)
• Mulighet for å booke seg et gratis faglig innlegg om temaet psykisk helse til egen arbeidsplass (ta kontakt med rådgiver i din bedrift)
• Stand på Medi3