Varig ned i vekt med Eurodiet!

Varig ned i vekt med Eurodiet!

 
Eurodiet baseres på Middelhavskosten – kanskje et av verdens sunneste og beste kosthold, sier sykepleier Siv Stadsnes begeistret! Hun er sertifisert behandler innen Eurodietten som Medi3 nå vil legge ekstra satsing i.

Vi har i flere år samarbeidet med Fedon-klinikken om Eurodiet når det kommer til metode for vektreduksjon, sier avdelingsleder Karen L. Buset. Spesialist i allmennmedisin Inger Botn Brautaset ved Medi3 er sertifisert Eurodiet-lege og har lang og god erfaring med denne metoden. Nå satser vi ytterligere med mer sertifisert personell. Stadsnes er nylig sertifisert innen Eurodiet og vil nå ta mot pasienter for veiledning og oppfølging i de ulike fasene av dietten. Dette vil gjøre dietten mer tilgjengelig og rimeligere for pasientene.

Vi i Medi3 tror at nøkkelen til å lykkes er god oppfølging og veiledning i de ulike fasene av dietten. Med et eget sertifisert team bestående av lege, sykepleier og helsesekretærer får du god kunnskap hele veien og din helse blir nøye overvåket, lover Buset.

Verktøy for kostomlegging

Skal du ned i vekt må du først og fremst endre kostholdet ditt! Dette er ofte krevende fordi kostholdet vårt er tett knyttet opp mot både følelser, godt etablerte vaner og livsstilen vår for øvrig, sier Stadsnes. Vi planlegger og følger opp din kostomlegging sammen med deg, hjelper deg til mental omstilling/motivasjon og veileder deg til riktig trening/fysisk aktivitet.

Eurodiet skal hjelpe deg til varig endring i levevaner og etter endt behandling skal du ha lagt om kostholdet ditt. Men Eurodiet er ikke for alle, påpeker Stadsnes. For å begynne på Eurodiet må du ha en BMI på over 30, eller over 27 kombinert med overvektsrelaterte helseplager. Dette kan dreie seg om slitasje i kneledd og hofteledd p.g.a. vektbelastning.

Eurodiet er en medisinsk metode som krever personlig oppfølging. Du må bli klarert av en sertifisert Eurodiet-lege før du begynner på dietten. Du får deretter oppfølging av en sertifisert behandler som tilpasser dietten til ditt utgangspunkt, som overvåker helseverdiene dine og motiverer deg gjennom en krevende fysisk og mental endring av levevaner.

Når det kommer til vektreduksjon er det også flere pasientgrupper som kan ha nytte av Eurodiet hevder Stadsnes. Blant annet pasienter med diabetes type 2, andre hormonelle forstyrrelser, hjerte – karlidelser, pasienter som lider av søvnapnè eller før kirurgi.

 

Kroppen husker

Eurodiet består av fire faser der hver fase er et skritt i retning av å endre dine faste vaner. Første fase baseres på en rekke produkter som er spesialtilpasset for Eurodiet. I første fase går du raskt ned i vekt, og dette gir en sterk motivasjon for å fortsette. Deretter innføres vanlig mat gradvis til du har endret ditt kosthold permanent.

De første 2-5 årene etter vektreduksjon er sårbare, hevder Stadsnes, kroppen husker og ønsker seg tilbake til sin tyngste vekt. Derfor er det viktig med oppfølging og motivasjon også etter at nytt kosthold er etablert, sier hun. Hos oss kan du bestille enkeltkonsultasjoner eller du kan inngå behandleravtaler på 6 mnd eller 1 år. Men vi kan følge deg opp så lenge du ønsker, lover Stadsnes.