Medi3 tildelt ny avtale innen kirurgi

Medi3 tildelt ny avtale innen kirurgi

 
Helse Midt-Norge har tildelt Medi3 en ny avtale innen kirurgi i perioden frem til 2025. – Dette er en stor tillitserklæring, og vi er selvsagt svært fornøyde med å kunne ha kontinuitet i tilbudet til pasienter i fylket, sier adm dir Jan-Terje Teige.

Helse Midt-Norge har foretatt en tildeling av kontrakter i konkurranse om levering av ulike kirurgiske og medisinske spesialisthelsetjenester. Konkurransen har for Møre og Romsdal omfattet disiplinene ortopedi, ikke-kosmetisk plastikk-kirurgi, øre-nese-hals, øye- og generell kirurgi. For pasienter tilhørende i fylket, er det gjort en tildeling av 100% av avtalen til Medi3 for alle disipliner, bortsett fra inneliggende plastikk- og brokk/tarmkirurgi.


Avtalen innebærer i praksis at Medi3 opprettholder sitt tilbud og får fortsette sitt langvarige samarbeid med Helse Midt-Norge, som først ble opprettet tidlig på 2000-tallet. - Avtalen er antageligvis på ca. 170 mill kr over 4 år. Den har stor betydning for oss og gir oss grunnlag for videre utvikling, sier Teige - Når det er sagt, har konkurransen vært hard, og det har vært mange runder med forhandlinger. Marginene er dermed ikke spesielt høye, men her er gode ringvirkninger. Det er et utfall som kommer befolkingen til gode i form av et godt behandlingstilbud, kortere ventetider. Dette er fornuftig ressursbruk. Vi er også fornøyd med av vi som en mindre aktør og lokalt forankret kompetansemiljø, når opp i konkurransen.

 

Tildelingen fører altså til at Medi3 fortsatt kan tilby utredning og behandling der pasienten kan henvises og kun betale egenandel, på lik linje med et offentlig sykehus. De enkelte inngrepene og undersøkelsene som skal gjennomføres, vil være tilgjengelige på informasjonstjenesten «Velg behandlingssted» på helsenorge.no.
Anskaffelsen er gjennomført etter regelverket om offentlige anskaffelser. Etter regelverket, kan avtalene signeres etter utløpet av frist på 10 dager fra tildelingen av avtalene ble gjort.

 

Den nye avtalen vil tre i kraft 1. januar 2021 og gjelder i fire år, til og med 31. desember 2024.