Medi3 godkjent for NIPT-testing av gravide

Medi3 godkjent for NIPT-testing av gravide

 
Medi3 og gynekolog Azita Mahmoudan har nå blitt godkjent av Helsedirektoratet v/ avdeling for helserett og bioteknologi for gjennomføring av NIPT-testing (non-invasive prenatal testing). Dette er en testmetode som benytter seg av at DNA fra fosteret sirkulerer i mors blod og kan avdekke om fosteret har et ekstra kromosom (trisomi).

Testen tas som en blodprøve fra armen til den gravide kvinnen. Metoden regnes som risikofri, men var ikke tillatt i Norge inntil Stortinget vedtok ny bioteknologilov sommeren 2020. I forbindelse med lovendringen ble det gitt grønt lys for at alle gravide kunne få utført en NIPT-test dersom de ønsker det. NIPT kan avdekke om fosteret har et ekstra kromosom (trisomi). I Norge er det kun tillatt å benytte NIPT for å finne ut om fosteret har et ekstra kromosom, såkalt trisomi, av kromosom 13, 18 eller 21. Trisomi 21 er det man gjerne kaller Downs syndrom. Dette er den vanligste og minst alvorlige trisomien. Edwards syndrom (trisomi 18) og Pataus syndrom (trisomi 13) er mindre vanlige, og svært alvorlige. Forekomsten av trisomier øker med mors alder. Risikoen er svært lav frem til midten av trettiårene, og øker deretter.

Andre kromosomavvik (som også kan påvirke fosteret), vil ikke kunne oppdages. NIPT gir heller ikke svar på om det foreligger andre arvelige sykdommer.


Hvordan gjennomføres NIPT-test?
Selve testen er en blodprøve fra mors arm. Det frigjøres foster-DNA fra morkaken gjennom svangerskapet. Mengden foster-DNA i mors blod øker med svangerskapets lengde, og det er først i svangerskapsuke 10+0 at det er store nok mengder til at det kan analyseres. NIPT kan derfor tidligst utføres på dette tidspunktet.
For å gjøre NIPT må kvinnen først til en gynekolog som gjør en ultralyd av fosteret. Ultralydundersøkelsen skal bekrefte at det er ett foster, og at det ikke er noen tegn til sykdom. Dersom man ser tvillinger, eller åpenbare lidelser hos fosteret, kan man ikke gjøre NIPT. NIPT er en screening-test, og ikke diagnostisk. Dersom svaret på NIPT viser at det er høy risiko for at det foreligger en trisomi, må dette bekreftes med morkake- eller fostervannsprøve for å kunne gi et definitivt svar. Ved Medi3 tilbyr vi ikke slik fosterdiagnostikk, så dersom dette er tilfelle må vi henvise deg videre til det offentlige helsevesenet.Blødprøven tas fra armen til mor, og medfører derfor ingen risiko for barnet.

Pris for NIPT-test er kr 9 500,-


Hvordan bestiller jeg NIPT-test?
Bestill time til gynekolog  her, eller ta kontakt med oss på tlf 70 11 70 00.