Koronaviruset - Info til bedrift

Koronaviruset - Info til bedrift

 
Mange medlemsbedrifter kontakter Medi3 og ønsker råd og veiledning på hvilken type informasjon de skal gi sine ansatte vedrørende Koronavirus og smittefare. Særlig aktuelt er dette i bedrifter der man har reisende personell, eller multikulturelle arbeidstakere som jobber tidvis i Norge og tidvis oppholder seg andre steder i verden. Hvilke grep bør bedriften ta for å forebygge smitterisiko, og hva gjør man om man har noen som kan være smittet?

Som helsepersonell og helsefaglige rådgivere i Medi3, følger vi Norsk Folkehelseinstitutts anbefalinger, og det er disse vi informerer om når bedrifter eller enkeltpersoner henvender seg til oss. Gode, forebyggende tiltak er av avgjørende betydning for smitterisiko!

 

Gode grunnregler for å forebygge smitte:

1. Gode rutiner for håndvask: Ved kantinefasiliteter bør det være utplassert desinfeksjonsmiddel. Ved toalettfasiliteter skal det være mulighet for vask med rennende vann + såpe. Vask av hender bør gjøres regelmessig.

2. Hygiene ved hosting/nysing: Bruk papir, eller dekk over munn/nese med albuen. Ikke host/nys i hånd. Kast papir i søppel etter en gangs bruk, og vask hender godt.

3. Tenk på avstand mellom deg og andre – tommelfingerregel er 1 meter, særlig viktig for dem som hoster/nyser

4. Unngå å ta på øyne, nese og munn direkte med hender som ikke er rene

5. Unngå inntak av rå/dårlig varmebehandlede, animalske matprodukter


Medi3 viser til disse linkene for oppdatert informasjon:

Folkehelseinstituttet

Næringslivets Sikkerhetsråd

UDs reiseråd

 

Hva kan Medi3 BHT bistå med?

1. Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Dersom du føler deg syk bør du holde deg hjemme.

Hvis du kan være utsatt for smitte med koronavirus og har symptomer som hoste, feber eller kortpustethet, ta kontakt med fastlegen din per telefon. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

2. Vi kan bistå med rådgivning i forhold til risikovurdering og interne retningslinjer. Medi3 har leger og andre medarbeidere som arbeider kontinuerlig med disse utfordringene

3. Vi kan bistå våre medlemsbedrifter med rådgivning i enkelttilfeller. Det er imidlertid det offentlige helsevesenet med kommunelege/smittevernlege som har ansvar for det totale smittevernet i kommunene. Herunder også hvordan undersøkelse og oppfølging skal skje – inkludert prøvetaking, smitteoppsporing, isolering mv. Kommunelegen gir minimumskrav; virksomhetene kan ha mer restriktive retningslinjer.Kontakt oss
For mer informasjon kan våre medlemsbedrifter ta kontakt med vårt sentralbord 70 11 70 11 eller på email til bhtpost@medi3.no. Du vil da bli satt i kontakt med rådgivere som arbeider spesielt med disse problemstillingene.