Hvordan påvirker stress kroppen?

Hvordan påvirker stress kroppen?

 
- Det er ulike faktorer som avgjør i hvor stor grad du blir påvirket av stress. Hvordan du tolker den stressende situasjonen har mye å si, sier HMS-rådgiver Linn Sofie Nervik.

Reaksjonene våre har i stor grad sammenheng med våre forventninger til situasjonen og hjernen vurderer stressende situasjoner med utgangspunkt i tidligere opplevelser og erfaringer. Hjernens forventning om hva som kommer til å skje har stor betydning for stressresponsen som oppstår i kroppen. En positiv forventning vil bidra til å senke kroppens alarmberedskap raskt, og det er dermed større sannsynlighet for at vi mestrer situasjonen og får nye, positive erfaringer. I motsatt tilfelle vil negative følelser og forventninger forsterke stresset. Vi opplever å ikke mestre situasjonen og vi får negative erfaringer som vi tar med oss videre. I begge tilfellene vil utfallet påvirke reaksjonen vår neste gang vi opplever en stresset situasjon.

Medi3 sine HMS Rådgivere har har god erfaring med å jobbe med og bearbeide stress og opplevd stress i bedrifter. Ta kontakt for rådgiving, oppfølging eller tilpassede kurs.