Øre nese hals tjenester

Fritt behandlingsvalg

 
Vår avtale med Helse Midt-Norge lar oss tilby en rekke tjenester under den offentlige refusjonsordningen der pasientene kun betaler egenandel.

Mange pasienter venter unødvendig lenge på utredning og behandling. Konsekvensen blir ofte redusert livskvalitet og eventuell forlengelse av sykefravær.

 

Det er imidlertid en økende grad av bevissthet i forhold til valg og rettigheter.

Med helsenorge.no er det enklere å orientere seg om hvilke tjenester som er henholdsvis private og hvilke som er under offentlig refusjonsordning.

 

Vår avtale med Helse Midt-Norge innen kirurgi lar oss tilby en rekke tjenester under den offentlige refusjonsordningen der pasientene kun betaler egenandel. Informasjon om disse tjenestene, samt eventuell utvidelse av tilbudet innen fritt behandlingsvalg, er nå lett tilgjengelig via helsenorge.no.

 

Medi3 har i mange år hatt fokus på kvalitet i behandling, god service og ikke minst tilgjengelighet i form av kort ventetid. Dette er et tilbud som har fungert godt, og gjennom helsenorge.no ser vi at vi har kortest ventetid i landet på en del behandlinger.

 

Se den informative filmen fra helsenorge.no her!