Fire usynlige diagnoser

Fire usynlige diagnoser

 
Svimmelhet, smerter, kvalme eller utmattelse? Slike symptomer kan de fleste av oss kjenne på en gang i blant, men oppleves de over tid kan en begynne å engste seg og stille seg spørsmål om symptomene kan forklares.

Usynlige diagnoser

Fibromyalgi, kroniske ryggplager, irritabel tarmsyndrom og kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) er tilstander der årsakene er sammensatte. Disse fire diagnosene kan være både smertefulle, plagsomme og utfordrende å leve med. Ofte er det belastende å se frisk ut, samtidig som en kjenner seg dårlig. Kanskje opplever en også følelsen av å bli mistrodd og ikke å bli sett hjemme eller i arbeidslivet. Selv om disse diagnosene er fire forskjellige, har de likevel flere felles symptom. Det kan være både utmattelse, smerter, hjertebank, hodepine, kvalme, influensafølelse og svimmelhet.

Har en slike symptomer over tid, kan en fort bli tappet for energi av å engste seg for hva det kan bety. Ofte ser en for seg det verste. Mange finner god hjelp i forklaringsmodeller fra en lege som kan gi større innsikt i de teorier og kunnskap som er knyttet til disse symptomene. Da går en fra å famle i blinde til å kunne forholde seg til noe håndfast.

Hvor skal en begynne?

Å få avklart at det ikke er noe alvorlig og å utelukke det en kanskje frykter, er en god start på veien videre. Deretter blir det viktig å fokusere på hvordan en kan forstå symptomene, lære teknikker til å leve med plagene og sammen med legen legge en plan på hvordan en best mulig kan leve med tilstanden. Når det gjelder behandling, trenger det ikke alltid å være medikamenter, men også en individuell treningsplan eller diett kan bedre situasjonen. Å ha en strukturert plan med oppfølging etter behov, kan gjøre livet bedre for mange.

Allmennlege Bjørn Rotevatn ved Medi3 sier at det er givende å jobbe med de menneskene som kommer til han med slike plager. Videre forklarer han at i utgangspunktet er smerter en viktig funksjon for kroppen. Har vi ikke smerter legger vi ikke merke til farer som kan skade oss. Men har en smerte over lengre tid, kan hjernen bli vant til å kjenne på dette og forventer dermed at smerten skal fortsette. Teknikker for å endre på tankemønsteret kan derfor være til stor hjelp for mange.

Det finnes hjelp

 

– Enkelte har utbytte av kognitiv terapi for ME, og for fibromyalgi kan vi anbefale psykomotorisk fysioterapi og varmtvannsbasseng, sier Rotevatn. Er du plaget med spenningshodepine, har trening og frisk luft en god virkning. For irritabel tarm er det viktig å tilrettelegge livsstil og tilpasse riktig diett.

Medikamenter mot smerte kan også være til hjelp for disse diagnosene.

Rotevatn ved Medi3 er opptatt av å sette av god tid til å snakke ut om symptomene til de som kommer til han. Både tidligere sykdomshistorie, vaner og utløsende hendelser kan bidra til å komme nærmere en forklaring på hvorfor en har de symptomene en har.

En grundig gjennomgang kan gi en større forståelse for hvorfor en har blitt syk. De fleste symptomer kan nemlig forklares og blir dermed enklere å forholde seg til.

Rotevatn er svært bevisst på viktigheten av å bli forstått og trodd på, og ønsker at de som kommer til han skal gå fra legekontoret med en større forståelse for tilstanden en er i. Mange setter dessuten pris på å få med seg informasjon og brosjyrer som kan deles med sine nærmeste.

Slike symptomer kan dessverre oppfattes som usynlige grunner for ikke å orke gjøremål i hjemmet. Det kan være tungt både for barn, far eller mor å tilpasse seg dersom en ikke vet hva som er årsaken til disse plagene hos en som de er så glad i.

Grunnleggende forståelse kan derfor gjøre hverdagen lettere for hele familien.

Ofte er det pliktoppfyllende og typiske ja-mennesker som har disse symptomene, og dermed blir variasjonen i energi og humør enda vanskeligere å skjønne for familie og venner.

 

Trengs det henvisning fra fastlegen?

Mange tror at en må henvises fra fastlegen sin for å få time hos allmennleger ved Medi3, men slik er det ikke. Du kan når som helst, helt uavhengig av fastlegen din få time hos allmennlegene våre. Det er likevel viktig å være forberedt på at saken ikke nødvendigvis er løst på en time, da det tar tid å jobbe med disse symptomene. Retningslinjer og kriterier anbefalt av den offentlige helsemyndigheten, blir brukt for utredning og diagnosesetting.

- Siste ord er ikke sagt om disse diagnosene. Nå forholder vi oss til det vi vet i dag, i fremtiden vil vi finne ut enda mer, avslutter Rotevatn ved Medi3.

 Bjørn Rotevaten, spesialist i allmennmedisin