Digital post letter kommunikasjonen mellom lege og pasient

Digital post letter kommunikasjonen mellom lege og pasient

 
- Vi oppfordrer våre pasienter til å opprette digital postkasse. Du vil da få raskere tilbakemelding fra lege på prøvesvar som blodprøver, bildesvar eller annen kommunikasjon, sier Bjarte Larsen, fagsjef i Medi3 Helse.

Medi3 sender nå alle innkallinger, prøvesvar og andre beskjeder digitalt. Dette gir våre kunder tilgang til informasjon fra oss raskt. For å ivareta sikkerheten og personvern er vi avhengige av å sende denne i en sikker digital postkasse. Vi benytter derfor Digipost i vår kommunikasjon. Digipost er utviklet av Posten Norge, og tilfredsstiller de høyeste sikkerhetkravene fra det offentlige.

 

Raskere svar
- Med Digipost kan legen nå sende posten direkte til pasient elektronisk. Dette er tidsbesparende for alle parter fortsetter Larsen. Før tok det gjerne 5-7 dager før pasienten hadde brevet i postkassen sin, mens nå er det snakk om sekunder. Om noe haster vil legene ved Medi3 alltid kontakte pasienten på telefon uansett, presiserer Larsen.

 

Ønsker å kommunisere gjennom Digipost
-I Medi3 vil nå alle behandlere bruke Digipost til å sende meldinger digitalt. – Før vi lanserte Digipost har vi hatt et tett samarbeid med Posten Norge. Dette blir en god løsning både for interne arbeidsprosesser, for miljøet og ikke minst for pasientene, sier adm. dir. i Medi3, Jan–Terje Teige.

 

Alltid trygg på at posten kommer frem
Dersom du ennå ikke har Digipost-innboks, får du prøvesvarene dine pr. post, slik som før. Det er Posten som nå tar seg av printing og pakking. Dette foregår maskinelt, og er derfor helt trygt med tanke på personvern.

 

 Pasientene kan også sende sensitiv informasjon til Medi3 via Digipost, men da til en sentral bedriftspostkasse.


Opprett Digipost i dag. Her er en veiledning på hvordan du enkelt kan gjøre det. https://www.digipost.no/registrering/person