Diagnostisk ultralyd ved Medi3

Diagnostisk ultralyd ved Medi3

 
For mange blir ultralyd assosiert med undersøkelser og oppfølging av gravide kvinner. Men ultralyd er også svært effektivt ved diagnostisering av skader i muskel-skjelett systemet. Nå har dette blitt en del av tilbudet du får hos allmennpraktiserende leger på Medi3.

Diagnostisk ultralyd har i en årrekke vært knyttet opp mot spesialisthelsetjenesten med henvisning fra fastlege ved behov for videre utredning. De siste årene har bruk av ultralyd blitt mer vanlig hos fysioterapeuter og allmennpraktiserende leger. Og sammen med en god klinisk undersøkelse får legen muligheten til å stille en mer nøyaktig diagnose ved en rekke tilstander. 

- Medi3 har investert i eget ultralydapparat og videreutdanning av allmennpraktiserende leger for å styrke tilbudet til våre pasienter. Ved bruk av ultralyd kan vi både diagnostisere mer effektivt samt gi mer presis behandling ved en rekke tilstander, forteller allmennlege Bjarte Larsen ved Medi3 i Ålesund.


Effektivt ved skade

Bruk av ulatralyd for diagnostisering har vist seg å være spesielt effektivt ved mistanke om skader og betennelsestilstander i muskler og ledd. Da vil man i mange tilfeller slippe videre henvisning og komme raskere i gang med behandling. - Pasienten kan få en umiddelbar vurdering og samtidig om mulig få visualisert tilstanden. Har man en sene som er skadet eller har pasienten brudd så kan vi se dette med et trent øye. Da slipper man også å vente på MR og vi kan igangsette tiltak der og da, presiserer Larsen.

De vanligste tilstandene er skader knyttet til ankel, fot, kne og skuldre. Betennelsestilstander kan også avdekkes ved ultralyd, som også brukes terapeutisk ved behandling.

- Dette gjelder spesielt injeksjoner hvor vi har et ønske om å holde oss unna vev som blodårer og nerver. Med ultralyd kan vi følge nålen og se at vi er på rett plass for der hvor injeksjonen skal settes, forteller Bjarte og viser frem systemet på ultralydapparatet.

 

Et tilbud for alle
Det nyetablerte tilbudet er ment for alle som benytter seg av Medi3 sine helsetjenester. Ifølge Larsen er diagnostisering med ultralyd et supplement til klinisk undersøkelse og en tjeneste som er under oppbygging.


- Per dags dato er vi to leger som har startet videreutdannet innenfor denne tjenesten. Vi har i tillegg foretatt betydelige investeringer på utstyret for å kunne få gode og nøyaktige bilder til diagnostisering. Pasienten slipper henvisning og for oss er dette et godt hjelpemiddel for vurdering av skader og sykdomstilfeller knyttet til brusk, ben, ledd og muskelvev, sier allmennlegen.


Han påpeker samtidig at diagnostisering med ultralyd er helt uten kontraindikasjoner.


- Det er ikke smertefullt, gir ingen stråling og man slipper noen form for klaustrofobisk undersøkelse. Alt skjer dynamisk, det vil si at vi sitter sammen med pasienten og kan bevege på probene vi bruker for å få et samtidsbilde fra best mulig vinkel. Vi har også mulighet til å sammenligne skadet side med frisk side og kan i de fleste tilfeller gi en mer nøyaktig diagnose som er optimalt for behandlingen som skal gis, avslutter allmennlege hos Medi3 Bjarte Larsen.

Slik fungerer det
Ultralydbilder dannes ved at en håndholdt probe sender ut lydbølger. Når disse lydbølgene treffer muskler, sener, bein, vann og andre vevstyper så lages det et ”ekko” avhengig av hvilken vevstype som treffes. Disse ekkoene fanges opp av proben, og det kan dannes et ultralydbilde på skjermen.

Undersøkelsen er dynamisk, som betyr at vi kan følge vev under bevegelse og se om noe kommer i klem og kan være årsak til smertetilstand. I tillegg kan man se blodgjennomstrømning, senebetennelser, kalkdannelser og ulike former for rupturer.

 

For å bestille time, trykk på linken under og velg allmennlege Thorbjørn Kjærnli eller Bjarte Larsen. 

 

Bestill time

 

 

 

}

Ålesund

Kongens gate 11

Postboks 1514, 6025 Ålesund

 

Epost: firmapost@medi3.no (send aldri personsensitive opplysninger)

 

Medi3 har dessverre ikke mulighet til å behandle sensitiv informasjon eller svare på medisinskfaglige spørsmål til pasienter pr epost, på grunn av personvern.
For mer informasjon om hvordan du kan kommunisere med oss, les mer her.

 

Åpningstider

Mandag kl 08.00 - 20.30
Tirsdag - Onsdag - Torsdag 08.00 - 17.30
Fredag 08.00 - 15.00