Mammografi

Mammografi er en røntgenundersøkelse som kan oppdage forandringer i brystene. Medi3 har et privat mammografitilbud.
Mammografi

Regelmessig mammografi er i dag den viktigste måten for å oppdage brystkreft på et tidlig stadium.

Mammografi gjøres enten i det offisielle mammografiprogrammet, der alle kvinner mellom 50-69 år blir innkalt til en rutinemessig screening ca. annethvert år, eller på bakgrunn av symptomer eller andre indikasjoner på at man bør gjøre en kontroll. Dette kalles klinisk mammografi. Kvinner som ønsker det, kan også få utført kontroller utenom mammografiprogrammet, etter henvisning fra lege eller allmennlege på Medi3.


Brystkreft kan oppdages ved mammografi før det er mulig å kjenne forandringer i brystet selv. Målet er å oppdage brystkreft tidlig, slik at flere overlever og behandlingen blir så skånsom som mulig. Jo tidligere man oppdager den, desto enklere er den å behandle og kurere. Tidlig oppdagelse av brystkreft gir mindre risiko for spredning, og gir derfor bedre leveutsikter. Dette øker også sjansen for å bevare brystet ved operasjon.


I henhold til retningslinjer fra Statens Strålevern er henvisning fra lege nødvendig for å få utført mammografiundersøkelse. Henvisning kan du få fra egen fastlege eller fra allmennlege ved Medi3.  Dersom du har en henvisning til regelmessige mammografiundersøkelser, kan du få automatisk innkalling.


Etter henvisning, blir du innkalt til mammografiundersøkelse. En radiograf tar røntgenbilder av begge brystene, og bildene blir deretter tolket av to erfarne mammaradiologer. Dersom en av eller begge radiologene mener at du bør undersøkes nærmere blir du innkalt til videre undersøkelse med nye røntgenbilder eller ultralyd.

 

Pris
Pris for konsultasjon hos allmennlege i forbindelse med mammografiundersøkelse er kr.550,-
Pris for mammografi er kr. 1170,-

Dette inkluderer også etterundersøkelse med ultralyd ved uklare funn på mammografien, og direkte videre henvisning til Brystdiagnostisk Senter dersom  videre utredning er nødvendig.

Henvisning

Hvis du vil ta mammografi hos Medi 3 må du ha henvisning fra lege. Din fastlege eller en av våre våre allmennleger kan henvise deg til mammografi og andre tjenester.

Etter at du er henvist, blir du innkalt til undersøkelse. Radiograf tar bilder av begge bryst, som tolkes av to mammaradiologer. Dersom en eller begge radiologene mener at noe må undersøkes nærmere, vil du bli innkalt til Medi 3 for videre undersøkelse med nye røntgenbilder, ultralyd, eller begge deler.

Om nødvendig, vil du bli henvist til brystdiagnostisk senter (BDS) i samråd med henvisende lege.

}
Hvor finner du oss?

Ålesund

Kongens gate 11

Postboks 1514, 6025 Ålesund

 

Epost: firmapost@medi3.no

 

Medi3 har dessverre ikke mulighet til å behandle sensitiv informasjon eller svare på medisinskfaglige spørsmål til pasienter pr epost, på grunn av personvern.
For mer informasjon om hvordan du kan kommunisere med oss, les mer her.

 

Åpningstider

Mandag kl 08.00 - 20.30
Tirsdag - Onsdag - Torsdag 08.00 - 17.30
Fredag 08.00 - 15.00