Oddvar Sviggum

Oddvar Sviggum

Gynekolog

Gynekolog Oddvar Sviggum er avtalespesialist og har lang erfaring innen gynekologifaget. Han har jobbet hos oss siden 2001. Oddvar har driftsavtale med Helse Midt-Norge og tar imot pasienter etter henvisning fra lege.