Bjørn Hole

 Bjørn Hole

Hjertespesialist Bjørn Hole har 25 års erfaring fra sykehus i Sverige. Han har jobbet som avtalespesialist i hjertesykdommer hos oss siden 2006. Bjørn har driftsavtale med Helse Midt-Norge og tar imot pasienter etter henvisning fra lege.