Grå stær - operasjon

 

Spesialist i øyesykdommer Magne Remmen ved Medi 3 Ålesund tar i deg med diagnosen grå stær til vurdering og operasjon. Du trenger henvisning fra lege eller optiker. Medi3 har YAG laser for behandling av etterstær.


Hva er grå stær?
Cataract (grå stær) betyrat øyets linse er blitt uklar og dermed vanskelig å se gjennom. Synskvaliteten reduseres på forskjellig vis. Synet blir vanligvis tåkete, uklart og medfører synsrelaterte plager i varierende grad. Når man subjektivt føler at dette medfører dagligdagse problemer kan det være aktuelt å utføre en kataraktoperasjon. Denne blir gjort etter de mest moderne metoder, men ikke ved bruk av laser, slik mange tror.

 

Forundersøkelser:
Det er nødvendig med en forundersøkelse før operasjonen. Da vil styrken på den kunstige linsen som skal implanteres i øyet bli beregnet.

 

Operasjonen:
Kataratopersjonen foregår i lokalbedøvelse, vanligvis med dråper. Inngrepet er tilnærmet smertefritt. Den ”grumsete” linsen fjernes og erstattes med en kunstig linse.

Komplikasjoner og bivirkninger forekommer sjeldent i forbindelse med operasjon av grå stær. Den vanligste bivirkningen er såkalt etterstær. Den oppstår ofte måneder eller år etter inngrepet og kan behandles ved bruk av laser.

Ved Medi 3 benytter vi vanlige linser. Skulle du ønske toriske eller multifocale linser anbefaler vi at du tar kontakt med et øyelegesenter som utfører slike operasjoner slik at du kan få en forundersøkelse der.