John Kristian Høye

John Kristian Høye

Gynekolog

Gynekolog John Kristian Høye er avtalespesialist og har lang erfaring innen gynekologifaget. Han har jobbet hos oss siden 2018. Høye har driftsavtale med Helse Midt-Norge og tar imot pasienter etter henvisning fra lege.
(Høye har overtatt avtalespesialistpraksis etter Oddvar Sviggum)