Eurodietkurs for menn - i Ulsteinvik

 

Oppstart i uke 3

INDIVIDUELT møte 1/3 med kursholdar:
Kursdeltakar skal møte kursholdar frå 17/1 - 25/1. Vi gjer avtalar om ein dag som høver. Varigheit 30 min. Møtet skal foregå fysisk i Ulsteinvik Medi3 eller i Ørsta.
På agenda: Bli kjent og kome i gang med metoden. Kroppsanalyse og evt midjemål.

GRUPPESAMLING 1/4:
Onsdag 2/3 kl. 18-19. Medi3 Ulsteinvik.
På agenda: Gruppa helser på kvarandre. Opplevingar, erfaringar etter fase 1.

INDIVIDUELT møte 2/3 med kursholdar:
Kursdeltakar skal møte kursholdar i løpet av veke 11. Vi gjer avtalar ved ein dag som høver. Varigheit 30 min. Møtet skal foregå fysisk i Ulsteinvik Medi3 eller i Ørsta.
På agenda: Opplevingar, erfaringar og utvikling så langt i fase 2. Kroppsanalyse og evt. midjemål.

GRUPPESAMLING 2/4: Onsdag 30/3 kl. 18-19. Medi3 Ulsteinvik.
På agenda: Opplevingar, erfaringar etter fase 2.

GRUPPESAMLING 3/4: Onsdag 6/4 kl. 18-19. Medi3 Ulsteinvik.
På agenda: Opplevingar, erfaringar i fase 3A.

INDIVIDUELT møte 3/3 med kursholdar: Kursdeltakar skal møte kursholdar onsdag 20/4 mellom kl. 18 og 20. Vi avtalar tidspunkt her.
Varigheit 15 min. Møtet skal foregå fysisk i Ulsteinvik Medi3 eller i Ørsta.
På agenda: Opplevingar, erfaringar og utvikling så langt i fase 3C. Kroppsanalyse og evt. midjemål.

GRUPPESAMLING 4/4: Onsdag 11/5 kl. 18-19. Medi3 Ulsteinvik.
På agenda: Fase 4; Kosthold i balanse.

 

Påmelding

By:
Sted:
Pris: