Nytt tilbud: Par- og familieterapi

Nytt tilbud: Par- og familieterapi

 
Par- og familieterapeut Maria Vatnehol starter praksis ved Medi3, og vil tilby par, familie og individualsamtaler til de som ønsker hjelp til kommunikasjon, samspill og følelsesliv

Par- og familieterapeut vil tilby:


• Parsamtaler
• Familiesamtaler i alle slags konstellasjoner
• Individuelle samtaler med voksne, barn eller ungdommer
• Foreldreveiledning; råd ifht foreldrerollen, foreldresamarbeid


Maria er utdannet familieterapeut og har Mastergrad i helse og sosialfaglig arbeid med barn og unge. Etter 15 år i fagfeltet har hun bred erfaring innen arbeid med familier som opplever ulike former for samlivsutfordringer.


Hos par-og familieterapeut er alle velkommen til å samtale om det som opptar dem, både av mindre hverdagslige utfordringer, men også større sammensatte belastninger eller livskriser. Her kan man komme som man er, bli tatt på alvor og bli lyttet til. For noen er en eller to timer nok til å skape bevegelse, for andre er det hensiktsmessig med flere samtaler og langsiktig arbeid for å få til endring.


Ta gjerne kontakt for timebestilling eller nærmere informasjon.