Kan kognitiv terapi hjelpe deg?

Kan kognitiv terapi hjelpe deg?

 
Svært mange mennesker sliter med uhensiktsmessige tankemønstre i hverdagen.

Depresjon, angst, eller negative leveregler som f.eks. underdanighet, mislykkethet, selvpålagte strenge regler og sosial isolasjon, er noen av de vanligste formene for psykiske helseproblem.

 

Kognitiv terapi, også kalt kognitiv adferdsterapi, handler om å se sammenhengen mellom tanker, følelser og handling.

 

En rekke psykiske helseproblemer kan bearbeides med kognitiv terapi. Blant dem er:

  • depresjon og angstlidelser
  • spiseforstyrrelser
  • sinneproblemer
  • lav selvfølelse
  • posttraumatisk stresslidelse
  • overdreven grubling og bekymring
  • kroniske smerter
  • vedvarende utmattelse

 

Det er en glidende overgang mellom psykiske lidelser og normal funksjon. Vi snakker altså om gradsforskjeller. Dette er et viktig aspekt i den kognitive tilnærmingen. De fleste av oss vil til en viss grad kjenne oss igjen i hva et menneske med psykiske helseproblemer opplever.

 

I behandlingsprosessen jobber vi med selvforsterkende onde sirkler, negative tankemønstre og uhensiktsmessig adferd. I terapitimen jobber pasient og terapeut aktivt med de problemstillingene som pasienten velger å utforske.

 

Vi har kort ventetid på kognitiv terapi.

For timebestilling, ta kontakt med:
Medi3 i Ålesund på tlf. 70 11 70 00, eller
Medi3 i Ulsteinvik på tlf. 70 11 72 90.
Du kan også benytte vår timebestillingsfunksjon på www.medi3.no